கைகளை வலிமையாக்கும் உடற்பயிற்சி

முதலில் நேராக நின்று கொள்ளவும். பிறனு மார்பு அளவிற்கு இரண்டு உள்ளங்கைகளையும் புஜங்களுக்கெதிரில் தரையில் ஊன்றி,கால்களை ஒன்று சேர்த்து பின்னுக்கு நீட்டிக் கொள்ளவும். கால் விரல்களை பூமியில் படிய வைத்து தலை நிமிர்ந்து உடலை விறைப்பாக வைத்துக் கொள்ளவும். 53fd6c45-181b-4313-bd2d-8c3aa3ac79cb_S_secvpf

அதாவது உடல் தரையில் படாமல் உள்ளங்கைகளும் கால் விரல்களும் மட்டுமே தரையில் பட வேண்டும். பிறகு சுவாசத்தை நெகிழ்த்திய பின் உடலை தரை மட்டத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும். அனால் தரையில் உடல் படக்கூடாது. 

இந்நிலையில் சுவாசத்தை உள்ளுக்கு இழுத்துக் கொண்டே முன்புபோல் உடலை மேலே நோக்கி கிளப்பி கைகளை நேரே உயர்த்தி தலையை நிமிர்த்த வேண்டும். உடலைத் தணிக்கும் பொழுது உள்ளங்கைகளும் கால் விரல்களும் தவிர மற்ற பாகங்கள் தரையில்  படக்கூடாது. இதுமாதிரி ஆரம்ப கட்டத்தில் பத்து தடவைகள் செய்யலாம்.

 சில நாட்கள் பயின்று திறமை வந்த பின் சுவாசத்தை அடக்கிய வண்ணமே ஒரே மூச்சில் எத்தனை தடவைகள் சுலபமாக செய்ய முடிகிறதோ அத்தனை தடவைகள் சுறுசுறுப்பாக செய்து பழக வேண்டும்.  இதனால் மார்பு நன்கு விரிந்து கைகள் வலிமையடைகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *